Algemene voorwaarden

Wij streven er naar met u een goede en langdurige relatie op te bouwen en staan dan ook open voor uw suggesties. Heeft u vragen en/of opmerkingen, doet u ons dan een genoegen en meld het ons!

Bij het eerste bezoek graag een identiteitsbewijs en uw verzekeringspasje meebrengen!

U hoeft geen verwijzing te hebben om ons te bezoeken!

BETALING

Wij hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars om onze onafhankelijkheid te waarborgen. Wel zullen we in de meeste gevallen de declaratie rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar middels onze partner Infomedics. Infomedics is een factoringsbedrijf, zij dragen de zorg van het indienen van nota’s bij de verzekeraars en vragen bij u de eigen bijdrage. Het is raadzaam vooraf uw polisvoorwaarden te raadplegen, zodat u weet of u in aanmerking komt voor de vergoeding. Zo nodig kunnen wij u hierbij helpen. Voor kinderen tot 18 jaar wordt alle mondzorg vergoed vanuit de basisverzekering!

Bij verhindering van de afspraak wordt u verwacht deze minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Als dit niet het geval is, of de afspraak wordt helemaal niet geannuleerd dan zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Kosten van een niet nagekomen afspraak of te laat afgezegde afspraak:

1e keer niet nakomen € 45,00
2e keer niet nakomen € 85,00
3e keer niet nakomen – volledige behandelbedrag wordt in rekening gebracht

Wij zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten, kortweg KRM. Het KRM is hét toonaangevende, openbare register voor de professionele mondhygiënist in Nederland. Het KRM is het openbare register voor mondhygiënisten in Nederland, die zich naast hun werkzaamheden als mondhygiënist bezighouden met deskundigheidsbevorderende activiteiten. Het KRM functioneert onafhankelijk van NVM-mondhygiënisten. Het KRM kenmerkt zich door kwaliteitseisen te stellen aan de beroepsgroep. Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten zien dat zij investeren in kwaliteit door middel van activiteiten gericht op het behouden of vergroten van hun deskundigheid .

Klachtenregeling

Op grond van de Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector is de zelfstandig ondernemende mondhygiënist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een patiënt. Vrijgevestigde mondhygiënisten die lid zijn van NVM-mondhygiënisten, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici. M2 Mondhygienisten is dan ook lid van de vereniging NVM-mondhygienisten.

Privacybeleid

We hebben één patientendatabase en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen onze praktijk, met uw tandarts/behandelend arts en Infomedics (factoringsbedrijf) waar wij in het kader van uw behandeling mee samen werken. De uitwisseling van uw gegevens gaat via het beveiligde mailsysteem, Zorgmail.

We bewaren uw persoonsgegevens 15 jaar, zoals de wet voorschrijft en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. We verwerken ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om uw behandeling op de best mogelijke manier uit te voeren.

We beveiligen onze ICT-infrastructuur adequaat en monitoren de systemen proactief. Uw veiligheid en privacy staan bij onze praktijk altijd voorop.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze patienten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Wij hebben daarom een privacybeleid ontwikkeld, waarin u veel meer informatie vindt over onze visie op privacy-compliance. Door op of vanaf 25 mei 2018 gebruik te maken van onze diensten en behandelingen, gaat u akkoord met ons vernieuwde beleid. Voor vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Gezondheidsvragenlijst

Bij elke patiënt nemen wij een gezondheidsvragenlijst af. Alle vragen in de lijst hebben betrekking op de mond, uw gezondheid en eventueel medicijngebruik. Deze lijst gebruiken wij om eventuele risico’s uit te sluiten en om zo nodig, hier rekening mee te kunnen houden bij de behandeling. Als er veranderingen plaatsvinden in uw algehele gezondheid bent u verplicht deze wijzigingen door te geven aan uw behandelaar. U draagt zelf de verantwoording als wij niet geheel op de hoogte zijn van uw gezondheidstoestand

 

Bereikbaarheid

U kunt te allen tijden telefonisch contact met ons opnemen. Als wij echter in behandeling zijn, zullen wij uw oproep niet beantwoorden. U kunt dan een voicemail bericht achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Tevens kunt u ons bereiken door het versturen van een e-mail, SMS bericht of een WhatsApp bericht.

Brancheverengingen 

 

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen of heeft u een vraag?