Op dinsdag 21 april is in het nieuws gekomen dat wij naast de spoedzorg ook weer de reguliere mondzorg in de praktijk mogen hervatten. De afgelopen weken zijn de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd in onze praktijk om de veiligheid van u en ons te waarborgen. Door deze maatregelen kunnen wij op een veilige en verantwoorde wijze de zorg weer hervatten.

Vanaf dinsdag 28 april kunt u weer contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak en zullen er weer behandelingen plaatsvinden. Onderstaand een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen.

Wegens de huidige omstandigheden door COVID-19 volgen we het beleid dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op een van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij om uw afspraak kosteloos te verplaatsen.

 • Heeft u nu Corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38 graden)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals een mobiele telefoon niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van de afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons op.
 • Kom het liefst alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Gelieve geen gebruik maken van het toilet en zo min mogelijk de deurklinken aan raken tijdens uw bezoek bij ons.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar schudden geen handen. Voor de behandeling laten we u spoelen met waterstofperoxide 1%. In de behandelkamer houden wij ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in de Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygienemaatregelen genomen.

Alleen samen houden we corona onder controle